DVD`s en CDROM`s - Bekijk het maar: beeldbeschouwen in de praktijk

image
Redactie: R. Stieltjes
Productie: OOGHOOGTE
Uitgave: Hogeschool IPABO Amsterdam | Alkmaar

In navolging van de DVD serie: ‘Didactiek in zicht’, heeft de Ipabo een nieuwe DVD ontwikkeld: Bekijk het maar, beeldbeschouwen in de praktijk.

Beelden beschouwen komt niet zoveel voor in de onderwijspraktijk. En dat is jammer, want het is een prachtige manier om vanuit beelden vakoverstijgend bezig te zijn. Maar hoe ziet een goed beschouwingsgesprek eruit?

Speciaal voor deze DVD zijn een aantal beschouwingslessen uit ‘Ogen open’ van Inge Roozen bewerkt. Ze vormen het uitgangspunt om met kinderen uit groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 te kijken én te praten over beelden. De DVD bevat 8 onderwijsfilms. De films tonen beschouwingslessen op de basisschool, in een realistische setting, met de eigen juf of meester voor de klas. De lessen gaan over het samen kijken en bespreken van wat er te zien is. Kinderen kijken aan de hand van gericht gestelde vragen naar het gebruik van beeldaspecten en materiaal waarna ze vervolgens de betekenis proberen te duiden.

De DVD is bij uitstek geschikt om (toekomstige) leerkrachten inzicht te geven in het beeldbeschouwen met kinderen. Er wordt een duidelijke koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Bovendien zijn de lesbeschrijvingen en de afbeeldingen te downloaden van de site www.beeldendonderwijs.nl. Studenten en leerkrachten kunnen zo ook zelf lessen uitvoeren en ervaring op doen.

Meer informatie zie de Beeldende vormingswebsite van de IPABO

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012