- Cultuur in de spiegel

Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.
Eind april zijn de eerste exemplaren verschenen van de publicatie van Barend van Heusden: ‘Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs’.
De publicatie is bijzonder vormgegeven: een zeefdruk op speciaal papier.
In dit boekje worden de achtergrond en theoretische uitgangspunten van het onderzoek geschetst. In een extra bijlage, op een losse kaart, staat een korte samenvatting van het kader en is de matrix van Cultuur in de Spiegel afgebeeld.

De kosten van het boekje zijn € 17,50 inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Te bestellen via: http://cultuurindespiegel.slo.nl/

extra infomatie:
Onderzoek
Hoe kan de jeugd via het onderwijs op de beste manier in aanraking komen met kunst en cultuur? Hoe kan het culturele (zelf)bewustzijn van jongeren worden versterkt? In het vierjarig onderzoek ‘Cultuur in Spiegel’ zal de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen samen met SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, een theoretisch kader en een raamleerplan ontwikkelen voor cultuuronderwijs gericht op leerlingen van 4 tot 18 jaar. Vanuit het onderwijsveld is er een grote vraag naar zo’n goed onderbouwd en volwaardig curriculum voor cultuureducatie.

Geïntegreerde aanpak
Het project ‘Cultuur in de Spiegel’, dat loopt van 2008 tot 2012, wordt mogelijk gemaakt door
2.5 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het VSBfonds. Gedurende het project wordt samengewerkt met het onderwijsveld: docenten, onderwijskundigen, leerlingen, ouders, schoolleiders en ondersteunende instellingen. Het is voor het eerst dat in Nederland de rol van cultuureducatie in het onderwijs zo grootschalig en geïntegreerd vanuit een wetenschappelijke benadering wordt beschouwd.

Cultureel zelfbewustzijn
Het wetenschappelijke deel van het project wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Barend van Heusden, hoofddocent bij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Uitgangspunt van het onderzoek is dat cultuureducatie betrekking heeft op het culturele (zelf)bewustzijn van leerlingen. De ontwikkeling van cultureel zelfbewustzijn vindt onder meer plaats door kunst- en media-educatie, literatuuronderwijs, maatschappijleer, erfgoed-educatie en filosofie. De doorlopende leerlijn overbrugt de gehele schoolperiode, is afgestemd op de ontwikkeling van leerlingen en sluit meer dan nu aan bij de hedendaagse veranderende cultuur.

Vertaling naar de praktijk
SLO, onder leiding van Astrid Rass, neemt de vertaling van het wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk voor haar rekening. Samen met een tiental scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam en Groningen wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van cultuuronderwijs. Hieruit vloeien leerplannen en voorbeeldlesmateriaal voort.

bron: http://cultuurindespiegel.slo.nl/

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012