- Cultuur InZicht

image


Erni van Aerts, Amanda Hendriks, Niekje van de Lavoir, Jaap Tuit, Claartje van Tongeren
ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2007
ISBN 978 90 95508 8


Cultuur InZicht
is in de eerste plaats bedoeld om de competenties te verwerven die nodig zijn om cultuureducatie in het onderwijs op een inspirerende en deskundige manier te verzorgen. Daarnaast levert het boek bouwstenen om aanvullende competenties te verwerven, die nodig zijn om op een school het vormingsgebied cultuureducatie te kunnen coordineren.

Cultuur InZicht biedt een varieteit aan culturele activiteiten (POP-opdrachten en casussen), opgenomen met verwijzingen naar een groot aantal leerbronnen (literatuur, websites, cd-roms). Iedere student kan aan zijn persoonlijke ontwikkeling en competenties werken door hieruit te kiezen.

De auteurs hebben ervoor gekozen om het boek onder te verelen in twee delen. Het A-deel vormt een theoretische basis voor de studie tot leerkracht als cultuurdrager en cultuuroverdrager. De site http://www.pabocultuur.nl die bij dit boek hoort, vormt een aanvulling en uitbreiding hierop. Benodigde werkkaders, hulpmiddelen bij POP-opdrachten, voorbeeldactiviteiten en allerlei wetenswaardigheden met betrekking tot cultuureducatie en onderwijs staan op de website. Het B-deel bestaat uit levensechte casussen waarmee de student zelf in de praktijk aan de slag kan.

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012