Websites - Cultuurmonitor

Met deze site kan u de kwaliteit van cultuureducatie op uw school en of PABO meten.
Cultuureducatie in het primair onderwijs gaat een nieuwe fase in:
steeds meer scholen en Pabo’s hebben een gecertificeerde cultuurcoordinator
cultuureducatie heeft een vaste plek in het officiele school- en opleidingsbeleid
de samenwerking met de culturele omgeving werpt steeds meer vruchten af
Nu is het tijd om de kwaliteit van cultuureducatie onder de loep te nemen. Dat kan met deze cultuurmonitor. Lees verder

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012