DVD`s en CDROM`s - Didactiek in zicht, beeldende vormingslessen in de praktijk

image

redactie: R. Stieltjes
Productie: OOGHOOGTE
Uitgave: Hogeschool IPABO Amsterdam | Alkmaar

Een nieuw referentiekader

Heb je geen beeld van een goede les beeldende vorming?
Ben je op zoek naar nieuwe wegen om de didactiek beeldende vorming te doceren?
Of, zoek je naar een nieuw referentiekader voor de studenten?

Het boek ‘Laat maar zien’ beschrijft een praktische didactiek voor studenten. Toch blijft het voor docenten moeilijk om deze didactiek voor de student inzichtelijk te maken. Voor studenten is het soms moeilijk de theorie om te zetten naar praktisch handelen in de klas. Praten en lezen blijkt voor studenten niet in alle gevallen voldoende om de didactiek en de visie eigen te maken. Films van lessen beeldende vorming kunnen de didactiek in de praktijk tonen. Ze geven letterlijk een beeld van de lesopbouw. Zo wordt met de DVD-serie ‘Didactiek in zicht’ een duidelijke koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk.

De serie bestaat uit drie delen: één voor de onderbouw, één voor de middenbouw en één voor de bovenbouw. Door de diversiteit aan leerkrachten en lesthema’s is goed te zien dat de didactiek voor iedereen bruikbaar en toepasbaar is. Het toont aan dat de didactiek geen keurslijf is maar dient als hulpmiddel om goed (beeldend)onderwijs te verzorgen. De films verschaffen daardoor een nieuw referentiekader voor toekomstige leerkrachten.

Opbouw van de serie ‘Didactiek in zicht’:
-De serie bestaat uit drie DVD’s, één voor elke bouw.
-De gefilmde lessen zijn in fragmenten opgedeeld. Deze komen overeen met de lesfasen.
-De lessen en de fases zijn via eenvoudige menu’s direct te selecteren en te bekijken.
-De lespakketten van een groot deel van de gefilmde lessen vind je terug op deze site.

Meer info zie Beeldende vormings website van de IPABO.

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012