- Erfgoed onderwijs op de basisschool

image

Erfgoed onderwijs op de basisschool.
Merel Thomese
Uitgever koninklijke van Grocum, Assen, 2008
ISBN: 9789023244202

Dit boek biedt pabostudenten en leerkrachten zicht op de actuele plaats en mogelijke aanpak van erfgoededucatie binnen het basisonderwijs. Met erfgoededucatie kunnen de kerndoelen van ‘Orientatie op jezelf en de wereld’ en ’ Kunstzinnige educatie’ gerealiseerd worden. Cultureel erfgoed omvat sporen uit het verleden in het heden, die de moeite waard zijn om te bewaren. Erfgoededucatie is geen vak op zich, maar erfgoedonderwijs op de basisschool kan wel helpen om lesstof van andere vakken te concretiseren en te verlevendigen. Het boek biedt de nodige inzichten om erfgoededucatie betekenisvol en effectief in het basisonderwijs te integreren. Na de theoretische onderbouwing volgt een praktische deel met een stappenplan, verschillende praktijkvoorbeelden, formats en lessuggesties. Erfgoedonderwijs op de basisschool geeft (aankomende) leerkrachten de mogelijkheid om hun leerlingen actief en onderzoekend onderwijs te bieden.
Deze uitgave is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de pPedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen en de Stenden hogeschool, opleiding tot leraarbasisonderwijs.

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012