- Ogen open

image

Roozen & Koopmans
Utrecht: SLO 1999
ISBN 90 329 1977

Mogelijk niet meer te verkrijgen.
Download hier de PDF versie: http://www.slo.nl/downloads/archief/ogenopen.pdf/

Ogen Open, beeldbeschouwen met kinderen uit grope 1 t/m 8 is geschreven voor leerkrachten en Pabo studenten met interesse voor beeldbeschouwen met kinderen. Zij kunnen in deze publicatie handreikingen en concreet uitgewerkte lessen vinden, waarmee zij in hun eigen groep of op hun stageplek aan de slag kunnen gaan. Daarnaast is de publicatie bruikbaar voor Pabo-docenten en consulenten van Steuninstellingen voor kunst en cultuureducatie, die in hun lessen of ondersteuningsaanbod aandacht willen besteden aan de didactiek van beeldbeschouwing.

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012