- Tijdsbeeld

image

Tijdsbeeld, bovenbouw
Wieneke Reith
ISBN: 978.90.77318.96.0
Uitgeverij Lambo bv Arnhem


Tijdsbeeld is een lesmethode voor beeldende vormgeving (tekenen, handvaardigheid en textiel) in relatie met wereldoriëntatie. Er is bij de ontwikkeling en samenstelling van de leerstof uitgegaan van een duidelijk verband tussen kunst en wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde en soms natuurkunde. Tijdsbeeld bestaat voornamelijk uit beeldmateriaal op A4 formaat en lesinstructies voor de leerkracht. Er is gekozen voor een losbladig systeem waardoor meerdere leerkrachten tegelijk van dezelfde map gebruik kunnen maken. Thema’s die in deze methode aangeboden worden zijn: Jagers en boeren, Mesopotamie, Egypte, Inuit, Grieken, Romeinen, Monikken en ridders. In de toekomst zijn er meer ‘Tijdsbeeld’ mappen te verwachten met andere thema’s.
uitgeverij Lambo

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012