- Vakdossier Beeldend onderwijs

image

VAKDOSSIER Beeldend Vormgeven Basisschool
Auteurs: Jos van Onna
Uitgever: SLO Enschede, juni 2003
ISBN: 90 01 20327 2

In dit vakdossier worden, op basis van een aantal documenten, uitspraken gedaan over de stand van zaken en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van beeldend vormgeven op de basisschool. Samen vormen die uitspraken een schets van hoe beeldend vormgeven er op dit moment op de basisschool voor staat. Wat de actuele stand van zaken is en welke belangrijke ontwikkelingen zich aan het aftekenen zijn.

De documenten die in dit vakdossier de basis vormen voor die schets hebben betrekking op de inhoud, de didactiek, belangrijke trends, ICT en zijn ontleend aan instellingen die in het educatieve veld de ‘omgeving’ vormen van Beeldend Vormgeven zoals de inspectie van het basisonderwijs, het CITO, vakverenigingen, educatieve uitgeverijen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Ook de onderwijspraktijk is als een belangrijke bron gebruikt.

Dit vakdossier schetst beeldend vormgeven dat ‘bij de tijd blijft’. En vanuit die invalshoek vormt het een belangrijke bron voor het proces van periodieke revisie en monitoring van de kerndoelen. Maar tevens zal het vakdossier een hulp zijn om de kerndoelen te kunnen interpreteren en verhelderen om, in het perspectief van diezelfde kerndoelen, leerlijnen en tussendoelen te kunnen ontwikkelen.

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012