Ludodidactiek

Ludodidactiek
Wij produceren en delen tegenwoordig allemaal content via games, web en social media. Met deze actieve vorm van cultuurparticipatie laten wij nieuwe vormen van spelen, communiceren en leren zien. Deze ‘nieuwe geletterdheid’ beperkt zich niet tot het gebruik van digitale media, maar werkt ook door in (offline) gedrag, maatschappijvisie en wereldbeeld. De uitdaging voor leerkrachten en docenten is om met gebruikmaking van deze nieuwe geletterdheid onderwijstoepassingen te ontwikkelen en faciliteren die aansluiten bij de steeds vernieuwende leefwereld van kinderen, leerlingen en studenten.

Ludodidactiek gaat over de toepassing van gameprincipes in onderwijsontwerp met als doel de motivatie van de student en de retentiewaarde van de leerstof vast te houden en te vergroten. Typisch voor een ludodidactische toepassing in het onderwijs is dat 
• kennis/vaardigheden worden versterkt door spelend te leren
• de rol van een docent erbij verandert in die van spelleider of -ontwerper
• de rol van student erbij verandert in die van speler
• de deelnemers binnen de spelcontext gedrag aanleren dat bijdraagt aan de leerdoelen
• er sprake is van onmiddellijke feedback als resultaat van het spel

Enkele voorbeelden van ludodidactische toepassingen voor het beeldend onderwijs:
Tell your art tale, museumspel
Bekijk het maar, beeldaspectenspel

Geinteresseerd geraakt? Wil jezelf ook games voor in het onderwijs maken? Neem contact op met het Expertisecentrum Educatie HKU  educatie@hku.nl 
Ze verzorgen eveneens speciale Summerschools Ludodidactiek.
of mail naar Robert Stieltjes

Ludodidactiek
Ludodidactiek

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012