LmZ leerlijnen

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en leerinhouden leidend naar een einddoel. De einddoelen, ook wel kerndoelen genoemd, worden door de overheid bepaald. De tussendoelen zijn door het SLO uitgewerkt.

Laat maar Zien biedt verschillende leerlijnen aan. Deze leerlijnen voldoen aan de kerndoelen en tussendoelen van Tule/SLO. Voor ieder leerjaar is er een set van activiteiten, opklimmend in moeilijkheid. Kijk voor verantwoording bij Laat maar Zien.

Stichting Beeldend Onderwijs streeft ernaar zoveel mogelijk vaste programma’s aan te bieden. Zo kun je, door het volgen van een leerlijn, eenvoudig aan de kerndoelen voldoen en tegelijkertijd aansluiten bij de visie van de basisschool. 

NB: De leerlijnen bieden houvast, maar zijn niet heilig. Wanneer een les je minder aanspreekt of niet goed bij je groep aansluit, kun je hem eenvoudig vervangen. Zoek dan bij losse lessen naar een vergelijkbare activiteit.

Titel Uitgangspunt
Kunst en cultuur
De leerlijn ‘kunst en cultuur’ bestaat uit 80 lesactiviteiten: 10 voor elke groep. Uitgangspunten voor deze leerlijn zijn kunstenaars en hun werk. Met de uitvoering van de leerlijn van groep 1 tot en met 8 op je basisschool maken de kinderen kennis met een groot aantal kunstenaars. Kunstenaars van vroeger en nu. Kunstenaars van dichtbij (Nederland) en ver weg. Ze leren ook dat kunstuitingen cultuurgebonden zijn.

thema

Beeldend onderwijs basis
De leerlijn ‘beeldend onderwijs basis’ bestaat uit een set van 160 lessen: 20 voor elke groep. Uitgangspunt voor deze leerlijn is de omgang met materialen. Wanneer je de leerlijn van groep 1 tot en met 8 op je basisschool doorvoert, zorg je ervoor dat de kinderen met de meest gangbare materialen en technieken opklimmend in niveau in aanraking komen.

omgang met materialen

Lestip : Geen budget voor materialen?
Organiseer een jaarlijkse KUNSTMARKT! Naast het financiële profijt om materialen en gereedschappen te kunnen kopen, zet het de beeldende activiteiten van de kinderen ook in de spotlight. Dat komt de motivatie van kinderen zeer ten goede!
Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012