Mannetje in de maan

Mensen zijn wonderlijke wezens. Ze kijken naar de maan en wat zien ze? Zichzelf! Er zijn verhalen over geschreven en films over gemaakt. Het blijft een wonderlijk verschijnsel, dat 'Mannetje in de maan'. De kinderen maken van klei een halfruimtelijk portret van dit Mannetje (of Vrouwtje) in de maan.


Introductie

Informatie

Instructie

Variaties

Resultaten van kinderen

juf Marieke, Joannes 23, groep 4, Utrecht

juf Linda, OBS Vleuterweide, groep 3, Vleuten

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012