Schoolbrede projecten - Bouwen en wonen

Overal ter wereld bouwen mensen huizen, meestal met de materialen uit hun omgeving. Kijk maar eens goed naar al die verschillen. Van welk materiaal wordt een huis gemaakt? Welke vorm heeft het huis? Hoeveel mensen wonen er in het huis? En, hoe wordt het huis geconstrueerd?
In dit project maken de kleuters met luciferhoutjes een huizencollage. Vanaf groep 3 wordt er ruimtelijk gewerkt. Groep 3-4 gaat met papier aan de slag, de kinderen in de bovenbouw werken met restmaterialen.

Dit thema leent zich uitstekend voor de koppeling naar aardrijkskunde en natuur en techniek. Bij de presentatie kunnen de diverse steden aan elkaar getoond worden waarbij informatie over de achtergrond van de specifieke huizenbouw middels muurkranten kan worden toegelicht.

Groep Titel en lesactiviteit
1 - 2 Huizenhoog
groep 1-2 | 2D | voorstelling | Vorm | Kosteloos materiaal | gemiddeld | 40

Maak op papier van stukjes hout een stad met grote en kleine huizen. Laat zien hoeveel verdiepingen elk gebouw heeft.

3 - 4 Een bijzonder huis
groep 3-4 | 3D | toegepaste vormgeving | Compositie, Ruimte, Vorm | Papier | gemiddeld | 60

Maak van stroken karton een modelhuis waarin je zelf wilt wonen. Laat door de kleuren, ramen, deuren en door de stapeling zien welke ruimtes er in het huis zijn.

5 - 6 Krotten in de wijk
groep 5-6 | 3D | toegepaste vormgeving | Ruimte, Vorm | Karton, Kosteloos materiaal, Papier | gemiddeld | 60

Construeer samen ‘krottenwoningen’ van kosteloos materiaal. Plaats de woningen in samenspraak bij elkaar tot krottenwijk.

7 - 8 Wonen op palen
groep 7-8 | 3D | toegepaste vormgeving | Compositie, Ruimte, Vorm | IJzerdraad, Kosteloos materiaal, Textiel draad- touwsoorten, Textiel stof | gevorderd | 140

Bouw samen een paalwoning uit zes zijden waarmee je het huis in elkaer zet. Elk vlak bestaat uit een raamwerk van vier stokjes, verbonden met ijzerdraad. Elke zijde wordt op een andere manier decoratief ingevuld met natuurlijke materialen. Daarna zet je de paalwoning in overleg inelkaar.

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012