Canon beeldend onderwijs

Canon beeldend onderwijs
Het begrip ‘canon’ beheerste enige tijd geleden onderwijs Nederland in het kader van de vaderlandse geschiedenis. Ook buiten het vak geschiedenis legt de canongedachte de leerkracht de interessante vraag voor: ‘Wat wil ik deze kinderen in ieder geval meegeven in hun prille jeugd?’ Van een leerkracht verwacht je wel degelijk ideeën over een concrete invulling van een canon voor onderwijs. De huidige kerndoelen geven die nauwelijks.
  • Hoe zit dat bij beeldend onderwijs?
  • Waarmee zou elk kind moeten hebben kennisgemaakt op de basisschool?
  • Aan welke materialen en vaardigheden zou je denken?
  • Verf, klei, hout, wol, of werken met camera en computer?
  • Welke kennis van beeldaspecten zou je mogen verwachten?
  • Menging van kleuren, licht en donker, verschillen in vormkarakter, constructieve toepassingen of dieptewerking in een afbeelding?
  • Hoe kijk je aan tegen betekenisgeving door beelden?

We weten dat beelden kunnen boeien. Is er wel ruimte voor kinderen het daarover te hebben? Welke voorkeuren maken jou tot wie jij bent, hen tot wie ze zijn? Over welke kunstenaars vind je dat ze, naast Rembrandt en van Gogh, gehoord moeten hebben en op welk niveau? Kortom, heel wat vragen waarop je als onderwijzer antwoord kunt geven.

Kun jij samen met je collega’s op school achter één zo’n lijstje gaan staan?
TIP: kijk voor een opzet op http://www.laatmaarzien.com onder ‘leerlijnen’ !

Jos van Onna

 
Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012