Inspectie-proof! Hoe bedoelt u?

Inspectie-proof! Hoe bedoelt u?
Blij wordt je dan van de teams die komen melden dat ze met grote tevredenheid en inspiratie werken met Laat maar Zien. Maar natuurlijk is het doel van mijn zendingsdrang ook juist díe scholen te bereiken waar onze onlinemethode nog niet bekend is. Te vaak moet ik helaas constateren, alle inspanningen van opleiders en overheden ten spijt, dat veel leerkrachten het leergebied nog steeds als sluitpost zien.

‘Wat wordt er op uw school dan aan beeldend onderwijs gedaan?’ is de vraag die meer inzicht moet geven in wat er daadwerkelijk gebeurt.
‘Oh, we werken meestal met Pinterest of iets anders van internet. Dat biedt veel leuke knutselactiviteiten!’
‘En hoe zit het dan met de didactiek en de leerlijnen?’
‘Nee, dat komt er nog niet echt van!’

Met Pinterest wordt mogelijk het virus weer binnengehaald dat alle opleiders sinds de jaren ’70 te vuur en te zwaard hebben getracht uit te roeien: het maken van een ‘werkje’ door een aantal vaste stappen te volgen. Het eindproduct is meestal behoorlijk eenvormig. Waar de juf vroeger zelf nog het werkje maakte dat de kinderen mochten/moesten namaken, hoeft ze nu alleen het voorbeeld van Pinterest op het digibord te laten zien.

Hoe kan het dat visiestukken en handvatten zoals Kerndoelen, Tussendoelen en Leerlijnen, Cultuureducatie met Kwaliteit en het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie volstrekt aan deze onderwijspraktijk voorbijgaat? En wat is de rol van de ICC-er dan precies?

Voor mij als bevlogen aanbieder is het moeilijk te accepteren dat er nog steeds heel veel kinderen geen goed beeldend onderwijs krijgen. Beeldend onderwijs in de sfeer van de kerndoelen. Onderwijs met een didactiek die gericht is op het creatieve proces en de brede en harmonieuze ontwikkeling. Dat is toch iets waar ieder kind recht op heeft?!

Toch lijkt er een nieuw tijdperk aan te breken. Een aantal scholen vertelden mij dat ze inspectiebezoek hadden gekregen. Ze werden erop gewezen dat er onvoldoende gewerkt werd aan een doorlopende leerlijn. Daardoor bereikt mij nu steeds vaker de vraag van teams of we ze kunnen helpen hun aanbod ‘inspectie-proof’ te maken. Dikwijls zitten ze nog met restanten uit het verleden zoals schooldoorstekende creamiddagen.

Inspectie-proof! Hoe bedoelt u?
Dat is lastig ja, als de inspectie terecht informeert over hoe de niveauverschillen tussen groep 3 en groep 7 worden bewaakt. En hoe de resultaten worden nabesproken en geëvalueerd!

De belangrijkste taak ligt hier bij de ICC-er. Die moet, natuurlijk met een stevig mandaat van de directie, collega’s helpen, informeren en scholen, zodat cultuureducatie een serieuze plek kan krijgen binnen het onderwijsprogramma. De ICC-er heeft vaak een lastige positie. Het beeld dat ze voor ogen heeft wijkt, ondanks alle inspanningen, nog behoorlijk af van de actuele situatie. Verder ligt er ook wel heel veel op haar bordje sinds het begrip cultuureducatie is geïntroduceerd. Naast de Kunstzinnige Oriëntatie (beeldend, muziek, dans en drama) werd daar ook nog Erfgoed- en Media-educatie aan toegevoegd. Dat betekent dat zij degene is die de contacten i.v.m. excursies moet leggen en uitstapjes moet organiseren. Ga daar maar eens aan staan in de beperkte formatietijd die je daarvoor krijgt toebedeeld.

Al die ICC-ers reikt Laat maar Leren een helpende hand! Met ‘Mijn Leerlijn’ en de methodes voor Cultuureducatie doet ze er alles aan de scholen te helpen hun aanbod ‘inspectie-proof’ te maken!

Jos van Onna

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012